Historie


Ballebro Færgekro blev opført i 1729 som en gård ved færgelejet Ballebro, og man fik i 1870 bevilling til at drive krohold. Tusinder af rejsende havde gennem tiderne da ønsket at få et hvil og et godt måltid her, før de tiltrådte den korte, men maleriske sejlads, der udgår fra stedet. Passagererne sparede mange mil på de hullede og støvede landeveje ved i stedet at tage færgebådene til og fra Als.

Familien Lorenzen har siden 1729 drevet stedet og fulgt med de omstillinger, som verdenen har budt. I de gamle dokumenter ligger der bevillinger for brænderi, bryggeri samt bageri, som vel og mærket ikke er aktuelt længere.

Grundet sygdom måtte den sidste mand på skansen ( Hans Jørgen Lorenzen ) i 1990 opgive kroholdet og solgte forretningen til Hans Michael Jebsen, Rhederiet Jebsen A/S, Åbenrå.

Ballebro Færgekro gennemgik fra 1993 til 1996 en nænsom restaurering/ombygning under den nye ejer.

Gamle billeder og malerier samt fortællinger blev studeret, og med dyb respekt for det helt gamle byggeri blev kroen ført tilbage i tiden, til hvorledes den kunne have set ud – men faktisk aldrig har…

Og nu er kroen stedet, hvor historien mødes med den skønne natur lige uden for vinduerne og er et smukt udflugtssted værdigt.


Færgekroen ca. 1965

Færgefarten


Det menes at det var Ridder Mogens Harder der oprettede den første overfart. Årsagen til at det blev netop på dette sted, var at det er det smalleste sted på fjorden, og at Ridder Mogens Harder havde jord på begge sider af fjorden. Man har kendskab til, at der har været færgefart mellem Hardeshøj og Ballebro helt tilbage til 1683, hvor ruten er indtegnet på et kort.

I 1720´erne havde færgemanden 3 både for at tilfredsstille behovet. To store til vogne og heste og en lille til at sætte passagerer over i.

Indtil da havde man roet passagererne over Als fjord. I godt vejr tog det et kvarters tid, men hvis vejret ikke var godt, kunne det tage over en time at ro over og det skulle ikke blæse meget, før det var helt umuligt at sejle.
Dengang var der ikke nogen egentlig sejlplan, men man sejlede efter behov. Det kunne blive til mange ture på en dag. Hvis der var folk i Ballebro som skulle sættes over, rejste man et bræt, når ”færgen” skulle til Ballebro. Et lille bræt for en lille båd og et stort bræt for en stor båd.

Denne ”rejseplads ” var der, hvor den smukke bal sal i dag byder op til dans og glæde.

Mange gode historier følges med små ting på stedet. Det store træ ved plænen ned mod vandet. Det lille stormflods skilt i væggen på den gamle aftægtsbolig, og historien om flugtvejen for det gamle par, der måtte kravle ud gennem vinduet …

Spøgelser har vi ingen af, men studér gerne de gamle malerier og lad Din egen fantasi blomstre..